Menu Sluiten

Kom Korfballen bij SGV!

Korfbal is een echte familiesport en wordt gespeeld met gemengde teams (jongens en meisjes in een team), en dat is ook gelijk wat korfbal van alle anderen sporten onderscheidt. Hierdoor is het spel sportief, iedereen gelijkwaardig en ontstaan er geen nare situaties. De ene helft van het jaar spelen we buiten op zand ingestrooid kunstgras en de andere helft in de zaal. SGV is een gezellige vereniging waarin een goede balans tussen prestatie en gezelligheid het belangrijkst is. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals kamp, bingo, familiedag en filmavonden.

Kom eens langs om de sfeer te proeven. 

Proeftrainingen

Heb je interesse om bij SGV te komen korfballen? Dan mag je eerst drie keer komen proeftrainen, voordat je bepaalt om lid te worden. Als je mee wilt komen trainen, neem dan contact op met de technische commissie, zie contact technische commissie. 

Wil je meer informatie, vul dan ons contactformulier in!
Telefonisch is SGV te bereiken via 0345-525199.

Inschrijfformulier

Wanneer je graag lid wilt worden van onze korfbalvereniging, kan je dat aangeven via dit inschrijfformulier. Na aanmelding wordt contact opgenomen om te bepalen per wanneer gestart kan worden en in welk team. 

Wedstrijdkleding

SGV verstrekt aan alle teams wedstrijdkleding (shirt & broekje/rokje) in bruikleen, zie Contact Wedstrijdkleding.

Contributie

De contributie is op jaarbasis en wordt vastgesteld op basis van leeftijd. Aan alle spelende leden wordt een bijdrage gerekend voor de kleding. Meer informatie over de contributie is te vinden onder Lidmaatschap Contributie

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, tenzij er is opgezegd minimaal twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Dat wil zeggen vóór 1 mei. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Zeg je tussentijds je lidmaatschap op, dan ben je verplicht de contributie voor het hele jaar te betalen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Dit laatste is ter beoordeling van het bestuur.

Wanneer je je lidmaatschap bij SGV wilt opzeggen, moet je dit schriftelijk melden bij de Technische Commissie én ledenadministratie, zie contact.