Menu Sluiten

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het korfbalbeleid van de vereniging. 

Contact kan worden opgenomen via:
Bestuur: bestuur@sgvkorfbal.nl
Penningmeester: penningmeester@sgvkorfbal.nl

Samenstelling Bestuur

Vacature
Voorzitter

De voorzitter is belast met het leiden van de vereniging. Hij representeert deze als dat nodig is bij externe gelegenheden en bewaakt de dagelijkse gang van zaken. Ook is de voorzitter het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging.

Ik ben geboren en getogen in Culemborg en in 1997 ben ik lid geworden van SGV. Destijds ben ik gestart in een jeugdteam en doorgegroeid tot de senioren. Ook heb ik een aantal jaren training gegeven aan de jongste leden van de vereniging, de kangoeroes. Wegens mijn studie ben ik een aantal jaren afwezig geweest binnen de vereniging. Sinds 2020 ben ik weer actief binnen de vereniging. en nu ben ik secretaris binnen het bestuur. Naast mijn bezigheden bij SGV werk ik op dit moment als dyslexiebehandelaar op verschillende scholen in Culemborg. In mijn vrije tijd besteed ik tijd aan mijn gezin, bordspellen spelen en ben ik graag creatief aan de slag.

Pauline Bakkenhoven – den Ambtman
Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. 
Voor externe partijen is de secretaris het eerste aanspreekpunt.

  • Mailbox beheren
  • Notuleren tijdens vergaderingen, incl. AVL.

Sander van Schaik
Penningmeester

De penningmeester kent als grootste verantwoordelijkheid de financiën van de vereniging. Dit houdt in dat de penningmeester contributie int, rekeningen betaalt en zowel een begroting als financieel jaarverslag opstelt. 

  • Financieel jaarverslag opstellen.
  • Facturering bijhouden.

Ik ben geboren in Sittard en daar heb ik van mijn 7de tot en met mijn 17de jaar gekorfbald bij Excelsior ’54. Voor mijn studie Bedrijfskundige Informatica ben ik verhuisd naar Blerick en een jaar later naar de binnenstad van Venlo. Voordat we voor het werk als releasecoördinator in Culemborg zijn komen wonen, hebben we ook nog in Eindhoven gewoond. Sinds 2013 ben ik lid van SGV en train ik bij de trainingsgroep, tussendoor heb ik nog wedstrijden gespeeld met SGV 4. Ook heb ik een aantal jaar in de TC gezeten. In het bestuur ben ik algemeen bestuurslid en houd ik mij bezig met het opzetten van een vrijwilligersbeleid.

Patricia van Kuijk
Algemeen lid

Ik woon sinds 1996 in Culemborg met man en kinderen. Ik ben, denk ik, in 1998/1999 lid geworden van SGV. Eerst gingen mijn twee dochters Robin en Shauni bij SGV korfballen en daarna ben ik ook weer begonnen. Voor onze verhuizing korfbalde ik vanaf mijn 10de tot mijn 25ste bij KV Velocitas in Leiderdorp. Mijn eerste functie bij SGV was secretaris in het bestuur, daarnaast heb ik training gegeven en in de kampcommissie gezeten. Nu korfbal ik niet meer, maar ben ik algemeen bestuurslid en hou ik mij bezig met Veilig Sporten en de websitecommissie. Ik ondersteun Madelon en Thom (onze VCP’s), regel de VOG’s en zorg voor de administratie van de AVG. Daarnaast draai ik bar- en zaaldiensten en zorg ervoor dat de nieuwsbief uitkomt. Lekker druk dus. Naast mijn bezigheden voor SGV werk ik als lesmateriaalontwikkelaar bij een opleidingsinstituut.

Karin Moraal
Algemeen lid

Een algemeen bestuurslid houdt zich naast de bestuursfuncties bezig met de commissies die aan hem of haar zijn toegewezen. En ze hebben ook zitting in commissies buiten de vereniging waarin SGV belang heeft.

Kerntaken Bestuur

  • Het leiden van de vereniging 
  • Secretariaat (verslaglegging, post, archief) 
  • Financiën (begroting, jaarverslag, betalingen, sponsoring en verzekeringen) 
  • Coördinatie van de verschillende commissies
  • Externe contacten