Menu Sluiten

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

De vertrouwenscontactpersonen van SGV zijn het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag of voor wie in aanraking is gekomen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging SGV. 

De VCP’s luisteren bij een zorg of klacht en zijn laagdrempelig bereikbaar voor leden en ouders/verzorgers. Via onderstaande gegevens kan contact worden opgenomen met een van de VCP.

Contactgegevens

Madelon Gerritsen

Mailadres: vertrouwenspersoon@sgvkorfbal.nl
Telefoonnummer: 06 48 1901 48

Thom Bouman

Mailadres: vertrouwenspersoon@sgvkorfbal.nl
Telefoonnummer: 06 54 3788 44

Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet deze uiting serieus worden genomen.

Vertrouwenscontactpersoon KNKV

Ook de KNKV heeft zijn eigen vertrouwenscontactpersonen, te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl of 026-3035470. Deze zijn bereikbaar voor iedereen binnen de korfbalsport met vragen en/of zorgen over grensoverschrijdend gedrag die liever niet worden besproken met de eigen vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.