Menu Sluiten

Veilig Sporten

Het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak en veilig voelt bij SGV door de manier waarop we met elkaar omgaan. Toch kan het wel eens voorkomen dat je erg last hebt van vervelende opmerkingen of blikken, van pesten, dat je je buitengesloten voelt, of erger nog, van seksuele intimidatie. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met teamgenoten/vrienden/familie, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen SGV het eerste aanspreekpunt voor een ieder die te maken heeft met ongewenst gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. De VCP biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij incidenten. De VCP denkt daarnaast actief met het bestuur mee en stimuleert het bestuur over preventief beleid. De VCP heeft een neutrale positie. Bij een probleem of incident maakt de VCP melding bij het bestuur, waar gepast anoniem. Alle informatie die met de VCP wordt gedeeld is vertrouwelijk en blijft zoveel als mogelijk anoniem. Wie is er VCP binnen onze vereniging? Klik hier!

Aannamebeleid

Als korfbalvereniging kunnen we niet zonder enthousiaste (jeugd)trainers en begeleiders. Voordat een nieuwe trainer of begeleider van buitenaf bij SGV aan de slag wil gaan, doorlopen we het volgende stappenplan:

  • Kennismakingsgesprek met een bestuurslid en de VCP. 
  • Het checken van referenties; contact opnemen met de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag door de vrijwilliger en laten zien aan een lid van het bestuur.
  • Vrijwilliger lid van de bond maken en als dat niet kan, de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) laten tekenen. Omdat de begeleider daarmee onder het tuchtrecht van de bond valt.
  • De vrijwilliger bekend maken met de gedragsregels en laten tekenen, de omgangsregels en VCP. 

VOG

Een onderdeel van een veilig sportklimaat zijn de VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag). Iedere vrijwilliger binnen de vereniging heeft een VOG nodig. Elke 3 jaar worden de VOG’s vernieuwd. Het is een taak van het bestuur om de VOG aanvragen te coördineren en bij te houden.