Menu Sluiten

Functiebeschrijvingen

Bestuur

Voorzitter

Je vormt samen met de penningmeester en de secretaris het dagelijks bestuur.

Wat ga je doen?

 • Geeft leiding aan het dagelijks en algemeen bestuur
 • Leidt de bestuursvergaderingen
 • Leidt de algemene vergaderingen volgens het huishoudelijk reglement
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging
 • Onderhoudt interne- en externe contacten
 • Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging.

Penningmeester

Je vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur.

Wat ga je doen?

 • Een begroting opstellen
 • Een financieel jaarverslag opstellen.
 • Een financiële planning voor meerdere jaren opstellen.
 • Fondsenwerving en het opzetten van een netwerk voor het verwerven van financiële middelen.
 • Financiële gegevens controleren en beoordelen.
 • Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken.
 • Administratie bijhouden en betalingen verzorgen

Secretaris

Je vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur.

Wat ga je doen?

 • Optreden als informatiepunt namens het bestuur.
 • Zorgen dat post en mail op tijd beantwoord wordt.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie.
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.
 • Verslaglegging van vergaderingen.
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen.
 • Overige correspondentie verrichten.
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.

Algemeen bestuurslid

Naast een voorzitter, penningmeester en secretaris bestaat het bestuur ook uit algemene bestuursleden.

Wat ga je doen?

 • Coördineren vrijwilligers.
 • Initiëren van een activiteit.
 • Onderhouden van contact met andere verenigingen.
 • Contactpersoon voor commissies binnen de vereniging.

Tijdsbesteding

Elke maand een bestuursvergadering
• 1x per jaar Algemene Leden Vergadering
• Te bezoeken vergaderingen KNKV District , Regio, Gemeente enz. Hierbij is het afhankelijk om welk aandachtsgebied het gaat, wie er bij deze vergadering aansluit.

Technische Commissie

Het TC onze technische commissie, de commissie die zich buigt over alles wat betreft het korfballen binnen onze vereniging.

Wat kan je gaan doen?

 • Trainers en scheidsrechters te begeleiden
 • Zaken te regelen rondom de teams, denk hierbij aan trainers, trainingstijden, teamindeling, oefenwedstrijden etc.
 • Het controleren, verzorgen en verhuizen van het materiaal
 • Zaaldiensten regelen, incl. het werven van vrijwilligers voor de zaaldiensten.

Tijdsbesteding:

 • 1x per maand een vergadering op dinsdag

Schoolkorfbal

Elk jaar organiseren wij voor de basisscholen in onze regio een schoolkorfbal toernooi. Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met onze fantastische sport.

Wat ga je doen?

Commissielid

 • Organisatie van het toernooi
 • Communicatie met de scholen
 • Werven van voldoende vrijwilligers en indelen op de dag van het toernooi
 • Vergunning aanvragen
 • Aanvraag voor EHBO
 • Werven van sponsoren
 • Bekers en aandenken aanschaffen
 • Het werven van 10 tot 12 scheidsrechters
 • Het werven van 4 tot 6 vrijwilligers voor achter de bar

Dag vrijwilliger

 • Opbouwen voor het toernooi
 • Afbreken en opruimen aan het einde van het toernooi
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Gezamenlijke warming up
 • Scheidsrechter

Tijdsbesteding:

 • Dit is een toernooi wat 1x per jaar plaatsvind. Vanaf november worden de activiteiten opgestart.
 • Naar mate april nadert nadert, zal er meer worden overlegd en vergaderd.

Familiedag

Hemelvaartsdag de dag die bij ons centraal staat voor het familiedagtoernooi. Een toernooi waarin teams van korfballers en niet korfballers de hele dag wedstrijden tegen elkaar spelen. Die uiteindelijk beslist wordt in een spannende finale.

Wat ga je doen?

 • Frisse blik binnen de commissie
 • Goede ideeën voor extra inkomsten voor de kantine te behalen zowel voor, tijdens als na het toernooi

Tijdsbesteding:

 • Dit is een toernooi wat 1x per jaar plaatsvind. Vanaf januari worden de activiteiten opgestart.
 • Naar mate Hemelvaartsdag nadert, zal er meer worden overlegd en vergaderd.

Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie organiseert op regelmatige basis activiteiten voor de leden.

Wat ga je doen?

 • Uitnodiging maken voor de activiteiten: Deze wordt via de email verstuurd en in de meeste gevallen ook op papier uitgedeeld. Voor de meeste taken zijn er al templates beschikbaar.
 • Email beheren: De Activiteiten Commissie heeft een eigen email adressen die ook beheerd moeten worden. Vanuit dit email adres worden de uitnodigingen verstuurd, maar ook komen de aanmeldingen voor de activiteiten hierop binnen.
 • Het up to date houden van de email adressen
 • Inkopen doen: Voor de meeste activiteiten moeten wat kleine inkopen worden gedaan, Denk hierbij iets lekkers voor tijdens de activiteit.
 • Prijzen regelen voor de bingo.

Tijdsbesteding:

1 à 2 keer per maand wordt er vergaderd.

Bijna al activiteiten zijn op vrijdagavond

Kampcommissie

Bij SGV organiseren we elk jaar een kamp voor onze jeugd leden, een weekend vol spelletjes, spanning en sensatie!

Onderstaande taken worden onderling verdeeld.

De kampcommissie is op zoek naar 2 à 3 personen.

Wat ga je doen?

 • Kamp locatie vastleggen
 • Uitnodiging en kampboekje maken
 • Kampprogramma bedenken (vrijdagavond tot en met zondag begin van de middag)
 • Begeleiding regelen
 • Vervoersschema maken
 • Begroting en betalingen bijhouden
 • Overleggen met de keukenploeg
 • Meegaan in het weekend

Tijdsbesteding:

 • 1x per maand wordt er vergaderd (vlak voor kamp is het soms nodig om extra te vergaderen om de puntjes op i te zetten.

Schoonmaak Uitloper

Op donderdag wordt er door een aantal vrijwilligers onze kantine schoongemaakt.

De schoonmaakploeg is op zoek naar 2 à 3 vrijwilligers.

Je wordt ongeveer 1 x per 3 weken ingedeeld voor de schoonmaak.

Wat ga je doen?

 • Tafels en stoelen afnemen
 • Toiletten schoonmaken
 • Vegen
 • Stofzuigen
 • Bar schoonmaken
 • Keuken schoonmaken etc

Tijdsbesteding:

Tijdens het buitenseizoen wordt er wekelijks schoongemaakt

Tijdens het binnenseizoen wordt er 1 x per 2 à 3 weken schoongemaakt.

Websitecommissie

Het onderhouden en verbeteren van de website.

Redactiecommissie

Het uitbrengen van de nieuwsbrief

Het up to date houden van de teksten op de website en andere communicatie uitingen.

Lekker eten team

Op thuiszaterdagen een heerlijke lunch special verzorgen en soms de hele vereniging voorzien van een heerlijke maaltijd. Dit laatste gaat uiteraard op inschrijving en de benodigde inspanningen variëren hiervoor. 

Klusteam

Het oppakken van klussen welke vanuit het bestuur, leden en de diverse commissies worden aangedragen. Afhankelijk van de soort klus wordt dit vaak in de avonden of in het weekend opgepakt.