Menu Sluiten

Je gaat stoppen wat jammer

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt tekens stilzwijgend verlengd, tenzij er is opgezegd minimaal twee maanden voor het einde van het verengingsjaar. Dat wil zeggen vóór 1 mei. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Zeg je tussentijds je lidmaatschap op, dan ben je verplicht de contributie voor het hele jaar te betalen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij verhuizing buiten de regio, overlijden of een andere zwaarwegende reden. Dit laatste is ter beoordeling van het bestuur.

Mocht je je lidmaatschap op willen zeggen, wat we natuurlijk heel jammer vinden. Dan kun je een e-mail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministatie@sgvkorfbal.nl