Periodiek schenken

Namens de penningmeester van SGV een korte toelichting op het aftrekken in de inkomstenbelasting van periodieke schenkingen.

De gewone giften zijn niet aftrekbaar aangezien wij niet de ANBI-status(algemeen nut beogende instelling) hebben. Voor periodieke giften aan verenigingen is echter een uitzondering gemaakt in de inkomstenbelasting. Als een gift wordt vastgelegd in een contract en voor een bepaalde periode, 5 jaar of langer, is deze volledig aftrekbaar van het inkomen in box 1. Het voordeel kan hier dus oplopen tot 52%(afhankelijk van het inkomen)!  En de aftrek wordt ook al gerealiseerd bij kleine bedragen aangezien er geen drempel is.

Wilt u SGV steunen en daarmee maximaal belastingvoordeel behalen? Kies dan voor doneren via een periodieke schenking.

Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag aan SGV schenkt is uw gift namelijk volledig van de belasting aftrekbaar, ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen.

Rekenvoorbeeld
Met deze vorm van schenken kunt u een donatie aan SGV in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Voor de berekening ben ik uitgegaan van een loon tussen de € 20.000 en € 57.000, de inkomstenbelasting is dan 42%.  Bij een jaarlijkse bijdrage via periodieke schenking van € 100,-, zijn de voordelen voor u en SGV per jaar als volgt:

 Voordeel schenker Periodiek

Jaarlijks € 100

Jaarlijkse donatie SGV € 100
Belastingvoordeel (42%) €  42
Netto-bijdrage van u €  58

SGV ontvangt € 100, terwijl uw jaarlijkse netto-bijdrage € 58 is.

Het belastingvoordeel wordt gerealiseerd door de periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aan te geven.

Om de periodieke gift rechtsgeldig te maken moet er een overeenkomst opgesteld worden. Via onderstaande link vindt u een standaard overeenkomst van de belastingdienst. //download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf . Als deze in tweevoud is ondertekend kan deze verstuurd worden naar Frits Visser Frederik van Eedenlaan 16, 4103WB Culemborg of per mail naar fritsvisser1@hotmail.com . Dan wordt deze in de administratie opgenomen en ondertekend door het bestuur.

U ontvangt één exemplaar retour die u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steekproefsgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Als u periodiek wilt schenken aan SGV of vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact met mij opnemen via fritsvisser1@hotmail.com of mij een keer aanspreken bij SGV.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u te terecht op deze pagina op de site van de belastingdienst.